Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Rybí vroubek

 |  3. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 277, 2021/5

ad Vesmír 100, 132, 2021/2

Ve významu slova „zevrubně“ dávám přednost významu detailní, podrobný. Asi proto, že znám historii tak zvaného „vrubování“.

Při výlovech středověkých rybníků se evidence množství ulovených ryb zaznamenávala vruby na lískovou hůlku. Když se naplnilo rybami určité objemové množství, zvané džber, a bylo ze sítě posláno do přepravních lejt, dával baštýř, vedoucí výlovu, pokyn: „Vrubte!“ a rybář pověřený evidencí udělal nožem do lískové hůlky jeden zářez. Na konci výlovu se vruby sčítaly a evidence se udělala zápisem na papír.

Z tohoto významu chápu, že zevrubně znamená především popis a vysvětlení na základě prvotních údajů a evidence.

Jiří Boček, Stajka

Odpověď autora: Ano, etymologie je nejspíš správná, zevrubný skutečně původně znamenalo „podle vrubů“. Nicméně ani z toho popisu vlastně nevyplývá, zda bychom to měli chápat jako evidenci poměrně podrobnou a úplnou, nebo spíše povšechnou a povrchní, jistě bychom našli argumenty pro oba pohledy. Zdaleka nejpodstatnější však je to, že včerejší význam není v zásadě nijak určující pro dnešní užití. To, že zákeřný byl původně ten, kdo číhá za keřem, a svačina bylo jídlo konzumované ve svátek (nebo u příbuzných, hypotézy se různí), není nakonec nijak určující pro jejich dnešní použití. Stejně tak výraz „zevrubně“ prochází svým vývojem a to, co je dnes významem převažujícím, může za generaci být marginální a naopak.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné