Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Rybí vroubek

 |  3. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 277, 2021/5

ad Vesmír 100, 132, 2021/2

Ve významu slova „zevrubně“ dávám přednost významu detailní, podrobný. Asi proto, že znám historii tak zvaného „vrubování“.

Při výlovech středověkých rybníků se evidence množství ulovených ryb zaznamenávala vruby na lískovou hůlku. Když se naplnilo rybami určité objemové množství, zvané džber, a bylo ze sítě posláno do přepravních lejt, dával baštýř, vedoucí výlovu, pokyn: „Vrubte!“ a rybář pověřený evidencí udělal nožem do lískové hůlky jeden zářez. Na konci výlovu se vruby sčítaly a evidence se udělala zápisem na papír.

Z tohoto významu chápu, že zevrubně znamená především popis a vysvětlení na základě prvotních údajů a evidence.

Jiří Boček, Stajka

Odpověď autora: Ano, etymologie je nejspíš správná, zevrubný skutečně původně znamenalo „podle vrubů“. Nicméně ani z toho popisu vlastně nevyplývá, zda bychom to měli chápat jako evidenci poměrně podrobnou a úplnou, nebo spíše povšechnou a povrchní, jistě bychom našli argumenty pro oba pohledy. Zdaleka nejpodstatnější však je to, že včerejší význam není v zásadě nijak určující pro dnešní užití. To, že zákeřný byl původně ten, kdo číhá za keřem, a svačina bylo jídlo konzumované ve svátek (nebo u příbuzných, hypotézy se různí), není nakonec nijak určující pro jejich dnešní použití. Stejně tak výraz „zevrubně“ prochází svým vývojem a to, co je dnes významem převažujícím, může za generaci být marginální a naopak.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné