Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

Rybí vroubek

 |  3. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 277, 2021/5

ad Vesmír 100, 132, 2021/2

Ve významu slova „zevrubně“ dávám přednost významu detailní, podrobný. Asi proto, že znám historii tak zvaného „vrubování“.

Při výlovech středověkých rybníků se evidence množství ulovených ryb zaznamenávala vruby na lískovou hůlku. Když se naplnilo rybami určité objemové množství, zvané džber, a bylo ze sítě posláno do přepravních lejt, dával baštýř, vedoucí výlovu, pokyn: „Vrubte!“ a rybář pověřený evidencí udělal nožem do lískové hůlky jeden zářez. Na konci výlovu se vruby sčítaly a evidence se udělala zápisem na papír.

Z tohoto významu chápu, že zevrubně znamená především popis a vysvětlení na základě prvotních údajů a evidence.

Jiří Boček, Stajka

Odpověď autora: Ano, etymologie je nejspíš správná, zevrubný skutečně původně znamenalo „podle vrubů“. Nicméně ani z toho popisu vlastně nevyplývá, zda bychom to měli chápat jako evidenci poměrně podrobnou a úplnou, nebo spíše povšechnou a povrchní, jistě bychom našli argumenty pro oba pohledy. Zdaleka nejpodstatnější však je to, že včerejší význam není v zásadě nijak určující pro dnešní užití. To, že zákeřný byl původně ten, kdo číhá za keřem, a svačina bylo jídlo konzumované ve svátek (nebo u příbuzných, hypotézy se různí), není nakonec nijak určující pro jejich dnešní použití. Stejně tak výraz „zevrubně“ prochází svým vývojem a to, co je dnes významem převažujícím, může za generaci být marginální a naopak.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...