Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Znáte nepravé věty vedlejší?

 |  1. 11. 2021
 |  Vesmír 100, 716, 2021/11

Možná jste se s nimi setkali v beletrii či publicistice nebo se vám někdy nějakou podařilo stvořit, a ani o tom nevíte. Jde o syntaktický jev, kdy namísto souřadného spojení dvou vět použijete předložku podřadicí. Vznikne tak nesoulad mezi tím, jak věta vypadá a co znamená. Např. „vyrazil jsem na venkov s třema bratrancema, který se pak pozdějc dostali do pasťáku“ nebo „koalice dlouho v průzkumech vedla, aby nakonec se smůlou prohrála“.

V obou případech vyjadřuje druhá věta následný děj, nikoli – jako by se podle formy mohlo zdát – vlastnost (to, že se bratranci poté dostali do pasťáku, nelze chápat jako jejich současnou vlastnost) nebo účel (koalice nevedla proto, aby prohrála).

Problematický status nepravých vět vedlejších pramení asi jednak z jejich názvu (co je nepravé, nemůže být dobré) a jednak z dráždivé asymetrie mezi jejich formou a významem (jako by svojí formou klamaly). Případů takového nesouladu ale najdeme v jazyce i mimo syntax přehršle, namátkou:

  • v morfologii: běžně používáme „vy“ a množné číslo tam, kde oslovujeme jednoho člověka (říká se tomu vykání), pomnožná jména (nůžky) vyjadřují formálně množným číslem jednu entitu apod.,
  • ve slovotvorbě: „zloděj“ není, jak by forma napovídala, ten, kdo dělá (jakékoli) zlo, ale velmi specificky ten, kdo krade; „závislý“ a „nezávislý“ vypadají jako opozita, ale přitom mají dost odlišné způsoby použití (nemůžete dost dobře být „nezávislý na heroinu“ nebo „mladým ekonomicky závislým mužem“),
  • ve slovníku: „vzít nohy na ramena“ sice doslovně (podle formy) můžeme, ale většinou tím myslíme úprk,
  • situačně pragmaticky: „Umyl bys nádobí?“ ve většině případů není otázka, ale prosba či příkaz (podle kontextu a intonace).

Snad tento krátký výčet stačí k tomu, abych laskavého čtenáře přesvědčil, že forma neodpovídající významu není nic neobvyklého. Proč je tedy nepravá věta vedlejší nezřídka pranýřována a mýcena? Popravdě, nevím. Kromě toho nešťastného názvu jsem zaslechl už jenom to zdůvodnění, že nepravá vedlejší věta může být matoucí a že nemá specifickou funkci, pro niž by bylo potřeba nechat ji volně existovat. Proti tomu lze namítnout, že samotná existence těchto vět v jazykovém úzu dokládá jejich pociťovanou potřebu. Byť by to bylo jenom z rozmaru mluvčích či snahy vyjadřovat se neobvykle, i to je funkce hodná zřetele.

Přece nechceme z malicherných důvodů vytvářet další zákazy, aby nám je jazyková praxe opět vyvrátila. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné