Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

MikroRNA proti metastázám rakoviny prsu

 |  7. 8. 2008
 |  Vesmír 87, 505, 2008/8

Metastázy bývají u pacientů s nádory hlavní příčinou úmrtí. Přesto dodnes přesně neznáme molekulárněbiologický mechanizmus, který tvorbu metastáz v nádoru vyvolá. Moderními metodami byla již zjištěna řada genů, jejichž zvýšená exprese je spojena s tvorbou metastáz, návratem nemoci a špatnou prognózou. Méně pozornosti však bylo věnováno otázce, co zvýšenou expresi těchto genů odstartuje. Popsána již byla jejich regulace prostřednictvím mikroRNA. Jde o jednořetězcové molekuly vesměs o délce 21–23 nukleotidů, které jsou kódovány speciálními geny a nejsou překládány dále do proteinových produktů (viz Vesmír 84, 198, 2005/4; 84, 249, 2005/5).

Molekuly mikroRNA jsou z vlivu na průběh nádorových onemocnění podezírány již od roku 2005. Myši exprimující nadbytek onkogenu c-myc umírají do několika týdnů na lymfom (zhoubný nádor mízního systému). Pokud jim však je zároveň podávána mikroRNA proti genu kódujícímu c-myc, přežívají přinejmenším dvakrát déle (Nature 435, 828–833, 2005). Jenže lidské tělo produkuje řadu mikroRNA a v jednotlivých nádorových tkáních bývá exprese části z nich pozměněna. Vesměs je snížena exprese takových mikroRNA, které regulují protoonkogeny, a v důsledku toho sílí nádorové bujení.

S. F. Tavazoie a jeho spolupracovníci (Nature 451, 147–152, 2008) zkoumali mikroRNA v buňkách nádoru prsu, které často metastázují do kostí a plic. Z celkem 453 identifikovaných mikroRNA jich bylo 179 přítomno v zvýšeném množství aspoň v jedné z testovaných metastázujících buněčných linií. Naopak 8 mikroRNA bylo zastoupeno ve všech zkoumaných metastázujících liniích v sníženém množství (oproti nádorovým liniím netvořícím metastázy). Uměle navozené zvýšení exprese každé z těchto 8 mikroRNA samo o sobě vždy zpomalilo tvorbu metastáz až na pětinu původní úrovně. To znamená, že uvedené mikroRNA přímo řídí metastázující aktivitu karcinomu prsu i potenciální návrat nemoci po vyléčení. Některé z nich regulují přímo vznik metastáz a migraci buněk, jiné potlačují růst a další vývoj vlastního nádoru. Zdá se, že v mikroRNA získáváme významný nástroj pro léčbu rakoviny prsu.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Petr Heneberg

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., (*1980) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Centru pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá především výzkumem signalizačních kaskád a nádorovou biologií a vlivem změn životního prostředí na člověka a jiné organismy.

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné