Šebela Miroslav

RNDr. Miroslav Šebela, CSc., (*1951) vystudoval systematickou zoologii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Vede zoologické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, kde se zabývá především ekologií mokřadů. Zorganizoval čtrnáct přírodovědných expedic do dunajské delty, patnáct do pralesů Jižní Ameriky, sedm na Galapágy ad. Napsal a nafotografoval knihy Orinocký deník (1995), Dunajská delta (2002), Cesta do pralesa (2005), Galapágy (1999, 2009) a další.

Počet článků: 2

Betlémské želvyuzamčeno

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 512, 2023/9
Před více než deseti lety jsem popsal historii vypuštění želvy bahenní (Emys orbicularis) do lokality Betlém na jižní Moravě (Vesmír 91, 352,...
 

Želví osudy

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 352, 2012/6
Zdánlivě snadná otázka, ale odpověď se hledá obtížně, i když nahlédneme do odborné literatury. V přehledu chráněných a ohrožených druhů plazů ČR,...