mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Pivokonský Martin

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., (*1974) je ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval PřF UK, kde nyní přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se procesy úpravy vody (nejen) v souvislosti s odstraňování antropogenních mikropolutantů a látek produkovaných fytoplanktonem.

Počet článků: 3

Mikroplastyuzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 688, 2019/12
I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...
 

Siniceuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 430, 2018/7
Sinice, jedny z nejstarších organismů na Zemi (jejich stáří se odhaduje na 3,5 miliardy let), máme spojené s vodním květem, jehož výskyt obvykle...
 

Vliv organických látek produkovaných sinicemi na úpravu vody

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 425, 2012/7
Významnou součástí většiny povrchových přírodních vod (řeky, jezera, přehradní nádrže atd.) jsou přírodní organické látky (NOM - Natural Organic...