Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Mikroplasty

 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 688, 2019/12
 |  Téma: Odpady

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v nezanedbatelnou kontaminaci přírodního prostředí.

Jako „mikroplast“ můžeme označit prakticky jakoukoli plastovou částečku nepřesahující velikost 5 mm, přičemž pozornost zasluhují nejen ty okem viditelné, ale také ty o velikostech v řádech pouhých mikrometrů. Zatímco ještě před několika lety budily zájem zejména mikroplasty zamořující moře a oceány, případně jejich sedimenty, dnes se pozornost stále častěji upírá k výskytu mikroplastů i v ostatních složkách životního prostředí – ve sladkovodních ekosystémech, v půdě, v ovzduší. Přítomnost mikroplastů byla zjištěna i ve spotřebních produktech, jako je balená pitná a minerální voda, pivo nebo sůl. A také byly nalezeny přímo v tělech, zejména vodních organismů.

Zdroje mikroplastů

Plastové výrobky se během několika posledních desetiletí staly každodenní součástí lidského života. Ročně se jich na světě vyprodukuje přes 300 milionů tun a jejich spotřeba každoročně vzrůstá. Skoro polovina z tohoto množství slouží jako obalové materiály, které jsou mnohdy určeny pro jednorázové použití, což je samo o sobě otázkou k zamyšlení. Samotné mikroplasty jsou jednak přímo vyráběny a používány jako součást řady spotřebních výrobků (např. kosmetiky, čisticích prostředků), jednak se uvolňují z větších plastových předmětů nebo vznikají jejich rozpadem. Např. při každém vyprání jednoho kusu syntetického oděvu se může uvolnit více než 1900 plastových vláken. Ve zmíněných případech pak mohou mikroplasty jednoduše pronikat do životního prostředí s odpadní vodou. Dalšími zdroji mohou být např. eroze plastových předmětů působením přírodních činitelů, jako je vítr, nebo třeba otěr z pneumatik.

Kolik mikroplastů je kolem nás?

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Odpady
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Chemie

O autorech

Martin Pivokonský

Lenka Pivokonská

Lenka Čermáková

Kateřina Novotná

Další články k tématu

Odpad, nebo surovina?

Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...

Recyklace plastového odpadu

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně-naučných článků tištěných i...

Biologicky rozložitelné plasty a bioplastyuzamčeno

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je...

Energetické využití odpadůuzamčeno

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu:...

Co je nezbytné?

Úvahy vlivného eseje Garretta Hardina The Tragedy of the Commons1) vycházejí z chytlavého příkladu obecní pastviny. Pastvina je přístupná všem...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...