i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Mikroplasty

 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 688, 2019/12
 |  Téma: Odpady

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v nezanedbatelnou kontaminaci přírodního prostředí.

Jako „mikroplast“ můžeme označit prakticky jakoukoli plastovou částečku nepřesahující velikost 5 mm, přičemž pozornost zasluhují nejen ty okem viditelné, ale také ty o velikostech v řádech pouhých mikrometrů. Zatímco ještě před několika lety budily zájem zejména mikroplasty zamořující moře a oceány, případně jejich sedimenty, dnes se pozornost stále častěji upírá k výskytu mikroplastů i v ostatních složkách životního prostředí – ve sladkovodních ekosystémech, v půdě, v ovzduší. Přítomnost mikroplastů byla zjištěna i ve spotřebních produktech, jako je balená pitná a minerální voda, pivo nebo sůl. A také byly nalezeny přímo v tělech, zejména vodních organismů.

Zdroje mikroplastů

Plastové výrobky se během několika posledních desetiletí staly každodenní součástí lidského života. Ročně se jich na světě vyprodukuje přes 300 milionů tun a jejich spotřeba každoročně vzrůstá. Skoro polovina z tohoto množství slouží jako obalové materiály, které jsou mnohdy určeny pro jednorázové použití, což je samo o sobě otázkou k zamyšlení. Samotné mikroplasty jsou jednak přímo vyráběny a používány jako součást řady spotřebních výrobků (např. kosmetiky, čisticích prostředků), jednak se uvolňují z větších plastových předmětů nebo vznikají jejich rozpadem. Např. při každém vyprání jednoho kusu syntetického oděvu se může uvolnit více než 1900 plastových vláken. Ve zmíněných případech pak mohou mikroplasty jednoduše pronikat do životního prostředí s odpadní vodou. Dalšími zdroji mohou být např. eroze plastových předmětů působením přírodních činitelů, jako je vítr, nebo třeba otěr z pneumatik.

Kolik mikroplastů je kolem nás?

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Odpady
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Chemie

O autorech

Martin Pivokonský

Lenka Pivokonská

Lenka Čermáková

Kateřina Novotná

Další články k tématu

Odpad, nebo surovina?

Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...

Recyklace plastového odpadu

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně-naučných článků tištěných i...

Biologicky rozložitelné plasty a bioplastyuzamčeno

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je...

Energetické využití odpadůuzamčeno

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu:...

Co je nezbytné?

Úvahy vlivného eseje Garretta Hardina The Tragedy of the Commons1) vycházejí z chytlavého příkladu obecní pastviny. Pastvina je přístupná všem...

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné