Ekologie

Druh ako ekosystém?

Pavol Eliáš, Jakub Vlček, Jan Štefka, Jan Robovský | 3. 6. 2024 | Vesmír 103, 321, 2024/6

Ad Vesmír 103, 24, 2024/1 Autori príspevku pripomenuli (a zvýraznili v samostatnom boxe na s. 26), že by sme nemali zabúdať, že každý druh je...

Data o životním prostředí obrazem

Data o životním prostředí obrazem uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 250, 2024/5

Teploty, srážky, koncentrace škodlivin v ovzduší, průtoky řek, míra zalesnění, energetický mix v jednotlivých evropských zemích… To vše a řadu...

Válka na Ukrajině ovlivňuje i divoká zvířata

Válka na Ukrajině ovlivňuje i divoká zvířata

Ondřej Vrtiška | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 259, 2024/5

Ruská agrese vůči Ukrajině se podepisuje i na ukrajinské přírodě a na životě v Černém moři. Vojenské aktivity způsobily jen v roce 2022 smrt...

České lesy tmavnou a ztrácejí rozmanitost

České lesy tmavnou a ztrácejí rozmanitost

Martina Čtvrtlíková | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 194, 2024/4

Změny v lesním hospodaření v průběhu 20. století se negativně projevily na biodiverzitě českých lesů. Vyplývá to ze studie vědců z Botanického...

James Lovelock: Novacén. Nadcházející věk hyperinteligence

James Lovelock: Novacén. Nadcházející věk hyperinteligence

Eva Bobůrková | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 245, 2024/4

Od vydání zásadní knihy Gaia: Živoucí planeta, která přišla s teorií Země jako jediného regulujícího se organismu, uplynulo 36 let. Poslední knihu...

Goughův ostrov stále s ušima

Goughův ostrov stále s ušima uzamčeno

Pavel Pipek | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 128, 2024/3

Před více než třemi lety to na Goughově ostrovu uprostřed jižního Atlantského oceánu vypadalo nadějně pro albatrosy tristanské (Diomedea...

Občanská ochrana ohrožených druhů

Občanská ochrana ohrožených druhů uzamčeno

Eliška Kovářová, Tomáš Peš, Jan Robovský | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 172, 2024/3

Občanská věda je dnes už známý a široce využívaný koncept. V rámci jejích projektů spolupracuje veřejnost s vědci na sběru dat v terénu, například...

Takahe není moho, ale je v poho

Takahe není moho, ale je v poho uzamčeno

Pavel Pipek | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 66, 2024/2

V češtině máme v případě novozélandských slípek rodu Porphyrio poněkud popletené názvosloví. Jako slípku takahe označujeme vyhynulý druh Porphyrio...

Co oči nevidí, srdce by bolet mělo

Co oči nevidí, srdce by bolet mělo

Pavel Pipek | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 66, 2024/2

Ptáci (s výjimkou těch velkých) se jen nepříliš ochotně stávají fosiliemi. Odhadovat počet vymřelých druhů jen na základě těch doložených tedy...

Podceňujeme globální význam mikroorganismů

Podceňujeme globální význam mikroorganismů uzamčeno

Petr Dvořák | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 114, 2024/2

Globální změny ovlivňují všechny organismy na planetě, ale naprostá většina pozornosti se věnuje rostlinám a živočichům, zejména těm chlupatým....