mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Šyc Michal

Ing. Michal Šyc, Ph.D., (*1980) se v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., věnuje problematice materiálového a energetického využití odpadů s cílem transformace odpadů na zdroje.

Počet článků: 2

Energetické využití odpadůuzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 694, 2019/12
Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu:...
 

Čistírenský kal jako sekundární zdroj fosforuuzamčeno

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 104, 2018/2
Odpadní produkt z čištění odpadních vod současně představuje významný zdroj živin, zejména fosforu.