i

Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Energetické využití odpadů

Alternativa ke skládkování
 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 694, 2019/12
 |  Téma: Odpady

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu: těžba primárních surovin – výroba – spotřeba – nepotřebný odpad. Snahou cirkulární ekonomiky je tento řetězec zacyklit a nahradit část primárních surovin surovinami sekundárními, jako jsou odpady.

V roce 2016 se v EU vyprodukovalo 2538 milionů tun odpadu, jedná se tedy o velmi významné množství materiálu, který může sloužit jako zdroj cenných látek či energie. V České republice každoročně vznikne téměř 40 milionů tun odpadů, například v roce 2018 to bylo 37,785 milionu tun. Odpadové hospodářství by se mělo řídit hierarchií, kdy hlavní prioritou je prevence vzniku odpadu, následována jeho zpětným či materiálovým využitím, dále energetickým využitím a teprve v poslední řadě má docházet k odstraňování odpadu například skládkováním.

Jednou z nejvýznamnějších skupin odpadů jsou odpady komunální, kterých vzniklo v roce 2018 v ČR cca 5,7 milionu tun. Dosavadní praxe nakládání s komunálními odpady je daleko od priorit uvedené hierarchie. V současné době 45 % komunálních odpadů končí na skládce, energeticky je využito 12 %, zbytek je využit materiálově či jinak. Uvedené hodnoty jsou hluboce pod evropským průměrem a daleko od cílů balíčku oběhového hospodářství, kde je pro komunální odpady stanoven směrný cíl pro recyklaci alespoň 65 % a skládkování maximálně 10 %, na energetické využití odpadů připadá zhruba 25 %. Je tedy evidentní, že se jedná o jednu z klíčových technologií odpadového hospodářství, a to zejména pro využití směsných komunálních odpadů (SKO), jinak nevyužitelných odpadů či kontaminovaných odpadů přesně v duchu hierarchie nakládání s odpady. Pro splnění uvedených cílů je v ČR nezbytná celková kapacita zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) ve výši 1,5 milionu tun ročně. Současná kapacita čtyř provozovaných ZEVO v ČR je celkem cca 0,75 milionu tun.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Odpady
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika, Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Michal Šyc

Ing. Michal Šyc, Ph.D., (*1980) se v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., věnuje problematice materiálového a energetického využití odpadů s cílem transformace odpadů na zdroje.
Šyc Michal

Další články k tématu

Odpad, nebo surovina?

Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...

Recyklace plastového odpadu

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně-naučných článků tištěných i...

Mikroplastyuzamčeno

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...

Biologicky rozložitelné plasty a bioplastyuzamčeno

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je...

Co je nezbytné?

Úvahy vlivného eseje Garretta Hardina The Tragedy of the Commons1) vycházejí z chytlavého příkladu obecní pastviny. Pastvina je přístupná všem...

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné