i

Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Energetické využití odpadů

Alternativa ke skládkování
 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 694, 2019/12
 |  Téma: Odpady

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu: těžba primárních surovin – výroba – spotřeba – nepotřebný odpad. Snahou cirkulární ekonomiky je tento řetězec zacyklit a nahradit část primárních surovin surovinami sekundárními, jako jsou odpady.

V roce 2016 se v EU vyprodukovalo 2538 milionů tun odpadu, jedná se tedy o velmi významné množství materiálu, který může sloužit jako zdroj cenných látek či energie. V České republice každoročně vznikne téměř 40 milionů tun odpadů, například v roce 2018 to bylo 37,785 milionu tun. Odpadové hospodářství by se mělo řídit hierarchií, kdy hlavní prioritou je prevence vzniku odpadu, následována jeho zpětným či materiálovým využitím, dále energetickým využitím a teprve v poslední řadě má docházet k odstraňování odpadu například skládkováním.

Jednou z nejvýznamnějších skupin odpadů jsou odpady komunální, kterých vzniklo v roce 2018 v ČR cca 5,7 milionu tun. Dosavadní praxe nakládání s komunálními odpady je daleko od priorit uvedené hierarchie. V současné době 45 % komunálních odpadů končí na skládce, energeticky je využito 12 %, zbytek je využit materiálově či jinak. Uvedené hodnoty jsou hluboce pod evropským průměrem a daleko od cílů balíčku oběhového hospodářství, kde je pro komunální odpady stanoven směrný cíl pro recyklaci alespoň 65 % a skládkování maximálně 10 %, na energetické využití odpadů připadá zhruba 25 %. Je tedy evidentní, že se jedná o jednu z klíčových technologií odpadového hospodářství, a to zejména pro využití směsných komunálních odpadů (SKO), jinak nevyužitelných odpadů či kontaminovaných odpadů přesně v duchu hierarchie nakládání s odpady. Pro splnění uvedených cílů je v ČR nezbytná celková kapacita zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) ve výši 1,5 milionu tun ročně. Současná kapacita čtyř provozovaných ZEVO v ČR je celkem cca 0,75 milionu tun.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Odpady
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika, Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Michal Šyc

Ing. Michal Šyc, Ph.D., (*1980) se v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., věnuje problematice materiálového a energetického využití odpadů s cílem transformace odpadů na zdroje.
Šyc Michal

Další články k tématu

Odpad, nebo surovina?

Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...

Recyklace plastového odpadu

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně-naučných článků tištěných i...

Mikroplastyuzamčeno

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...

Biologicky rozložitelné plasty a bioplastyuzamčeno

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je...

Co je nezbytné?

Úvahy vlivného eseje Garretta Hardina The Tragedy of the Commons1) vycházejí z chytlavého příkladu obecní pastviny. Pastvina je přístupná všem...

Doporučujeme

Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...
Interakce grepové šťávy s léčivy

Interakce grepové šťávy s léčivy

Stanislav Rádl  |  4. 10. 2021
Letos uplynulo třicet let od doby, kdy byl v časopise The Lancet publikován nenápadný článek o interakci šťávy z citrusů s léky, který významně...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné