Novotná Kateřina

Mgr. Kateřina Novotná (*1989) vystudovala PřF UK, nyní je studentkou doktorského programu na VŠCHT. Zároveň působí v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde se věnuje odstraňování mikroplastů a látek produkovaných fytoplanktonem.

Počet článků: 1

Mikroplastyuzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 688, 2019/12
I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...