mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty

Mýty, sny a skutečnost
9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 691, 2019/12
 |  Téma: Odpady

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je příznivější k životnímu prostředí. Je ale skutečně bioplast více „eko“ než klasický plast? Navíc ne všechny bioplasty jsou biologicky rozložitelné. Naopak některé plasty z ropy mohou být degradovány činností mikroorganismů. Čím to je? Bioplasty versus petrochemické plasty – jak se liší a v čem jsou si podobné? Poznáme nva první pohled výrobek z bioplastu? Nejen to má zodpovědět následující příspěek.

Od plastů až k bioplastům S vývojem lidské společnosti je úzce spjat i vývoj požadavků na technické výrobky a strojní zařízení, které společnost pro svůj život nezbytně potřebuje. Jedná se např. o požadavky na nízkou hmotnost, odolnost proti korozi, vysokou životnost a spolehlivost, ekonomicky a ekologicky přijatelnou technologii výroby, ale také o povrchové a estetické vlastnosti. To všechno plastové výrobky splňují a díky své různorodosti se staly plasty klíčovými materiály umožňujícími inovace v řadě průmyslových odvětví. Moderní život je tedy dnes neodmyslitelně spojen se syntetickými (člověkem vyrobenými) polymery a plastovými výrobky. Jaký je rozdíl mezi polymerem a plastem? Polymer je makromolekulární látka s opakující se konstituční jednotkou, která tvoří základ plastového výrobku. Plast je pak směs polymeru a různých aditiv (stabilizátory, barviva, plniva, maziva atd.). Aditiva mnohdy propůjčují plastovému výrobku požadované vlastnosti a zajišťují potřebnou funkci. Konvenční plasty se připravují z fosilních zdrojů, tedy z ropy, a je jich celá řada (např. HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, PET, PU, viz pozn. 1 na s. 685). V poslední době se však intenzivně vyvíjejí a vyrábějí tzv. bioplasty, kterých v současnosti existují stovky druhů, např. polylaktid neboli kyselina polymléčná (PLA), polyhydroxyalkanoáty (PHA) aj. Jak se liší bioplasty od konvenčních plastů?

Termín „bio“ – zrozen či ztracen v přírodě

Předpona bio- vychází z řeckého βίος [bios] – život. V případě polymerů tak předpona bio- odkazuje buďto na přírodní původ materiálu, anebo na jeho zánik či degradaci způsobované živými mikroorganismy. V přírodě utvářejí samovolné biochemické procesy tzv. biopolymery, což jsou makromolekuly (polymery) v daných organismech. Biopolymerem jsou polysacharidy (jako je škrob, celulóza či lignin), dále pak DNA, RNA, tedy nukleové kyseliny tvořené polynukleotidovým řetězcem, a také proteiny (bílkoviny), jejichž polymerní struktura je na bázi polyaminokyselin. Bez těchto polymerů by nebyl život. Avšak v dnešní době člověk syntetizuje pro své potřeby jiné typy polymerů, ze kterých připravuje plasty.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Odpady
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Organická chemie

Další články k tématu

Odpad, nebo surovina?

Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...

Recyklace plastového odpadu

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně-naučných článků tištěných i...

Mikroplastyuzamčeno

I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...

Energetické využití odpadůuzamčeno

Současným celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k ekonomice cirkulární. Tradiční lineární model je založen na principu:...

Co je nezbytné?

Úvahy vlivného eseje Garretta Hardina The Tragedy of the Commons1) vycházejí z chytlavého příkladu obecní pastviny. Pastvina je přístupná všem...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...