Organická chemie

Molekulární fotopřepínač se třemi polohami

Molekulární fotopřepínač se třemi polohami

Ondřej Vrtiška | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 257, 2024/5

Fotopřepínač e jsou organické molekuly (typicky aromatické azosloučeniny), které po ozáření světlem určité vlnové délky vratně procházejí...

Když se z buněk stanou baňky

Když se z buněk stanou baňky uzamčeno

Milan Vrábel | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 43, 2023/1

Dovedete si představit, že chemické reakce známé z učebnic organické chemie dnes můžeme dělat přímo v lidech? Ano, loňským laureátům Nobelovy ceny...

Fotodegradabilní polyetylen

Ivan Boháček | 6. 12. 2021 | Vesmír 100, 726, 2021/12

V roce 2016 z celosvětové produkce 422 milionů tun plastů skončilo jako odpad 242 milionů tun a toto množství každý rok vzrůstá. Z tohoto množství...

Siderofory a mikrobiální patogeny

Siderofory a mikrobiální patogeny

Martin Hrubý | 6. 12. 2021 | Vesmír 100, 764, 2021/12

Bakterie a některé jiné organismy si evolučně vyvinuly mechanismus získávání železa, které je kriticky důležitým prvkem pro jejich růst, ze svého...

Molekula století

Libor Grubhoffer | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 421, 2021/7

ad Vesmír 100, 378, 2021/6 Fluoro-deoxyglukóza, klíčová molekula scintigrafické diagnostiky buněk zhoubných nádorových onemocnění pomocí...

Příslib nového protinádorového léku

Příslib nového protinádorového léku

Ondřej Vrtiška | 2. 11. 2020 | Vesmír 99, 618, 2020/11

Zprávy o tom, že „čeští vědci objevili lék na rakovinu“ se v médiích objevují každou chvíli. Existují čestné výjimky, ale zpravidla se jedná o...

NMR aerosolomika

NMR aerosolomika komerce

Štěpán Horník | 4. 5. 2020 | Vesmír 99, 295, 2020/5

Aerosol je heterogenní směs jemných pevných nebo kapalných částic rozptýlených v plynu. Pokud mluvíme o atmosférickém aerosolu, je oním plynem...

Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty

Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty uzamčeno

9. 12. 2019 | Vesmír 98, 691, 2019/12

Biopolymer, bioplast, biodegradabilní plast. Předpona „bio“ je dnes v módě a nějak automaticky se předpokládá, že materiál s tímto označením je...

Levá, pravá, seno, sláma, život, zkáza

Levá, pravá, seno, sláma, život, zkáza

Ondřej Vrtiška | 5. 10. 2018

Když na přelomu 50. a 60. let minulého století braly těhotné ženy lék na těhotenskou nevolnost, netušily, že tím mnohé z nich odsuzují své děti k...

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška | 16. 7. 2018 | Vesmír 97, 404, 2018/7

Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...