Hrubý Martin

Doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc., (*1978) vystudoval organickou chemii na PřF UK a makromolekulární chemii v Ústavu polymerů VŠCHT. V Ústavu akromolekulární chemie AV ČR se zabývá supramolekulárními polymerními systémy citlivými na vnější podněty, zejména těmi vhodnými pro medicínskou aplikaci. Přednáší na PřF UK a na VŠCHT v Praze. Podílí se na organizaci chemické olympiády, věnuje se popularizaci chemie.

Počet článků: 6

I příroda má své plastyuzamčeno

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 208, 2023/4
Mnozí si pod pojmem plasty představí výhradně látky syntetického původu z ropy nebo uhlí, které sice představují materiál s vysokou užitnou...
 

Ferrocen

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 50, 2022/1
Organokovové sloučeniny s vazbou kov-uhlík nejsou v přírodě běžné, ale v moderní chemii mají svoje nezastupitelné místo. Jednou z takových...
 

Siderofory a mikrobiální patogeny

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 764, 2021/12
Bakterie a některé jiné organismy si evolučně vyvinuly mechanismus získávání železa, které je kriticky důležitým prvkem pro jejich růst, ze svého...
 

Pozoruhodné metabolity lesních hub

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 91, 2020/2
Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a...
 

Biomedicinální polymery – materiály budoucnosti?uzamčeno

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 42, 2015/1
Medicinální polymery jsou velmi perspektivním nástrojem moderní medicíny a lze je doslova ušít na míru mnoha medicínským požadavkům a účelům. V...
 

„Chytrá“ léčiva na bázi polymerů?

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 711, 2010/11
Většina dnes běžně používaných léčiv jsou nízkomolekulární látky obvykle do relativní molekulové hmotnosti cca 500, jako je např. acetylsalicylová...