Horník Štěpán

 

Počet článků: 1

NMR aerosolomikakomerce

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 295, 2020/5
Aerosol je heterogenní směs jemných pevných nebo kapalných částic rozptýlených v plynu. Pokud mluvíme o atmosférickém aerosolu, je oním plynem...