Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Fotodegradabilní polyetylen

 |  6. 12. 2021
 |  Vesmír 100, 726, 2021/12

V roce 2016 z celosvětové produkce 422 milionů tun plastů skončilo jako odpad 242 milionů tun a toto množství každý rok vzrůstá. Z tohoto množství bylo recyklováno necelých 22 milionů tun (tj. pouhých 9 %). Větší recyklaci stojí v cestě nesnadné třídění jednotlivých druhů plastů, jejich znečištění a samotná ekonomika recyklace (viz též Vesmír 98, 684, 2019/12). Zbytek odpadu končí v lepším případě na skládkách nebo ve spalovnách. Nemalá část odpadu však znečišťuje životní prostředí, kde se velmi pomalu rozkládá. Bylo by tedy vhodné plasty modifikovat tak, aby se v životním prostředí snáze rozkládaly, nesmí však mít horší užitné vlastnosti. Maximilian Bauer a spol. modifikovali vysokomolekulární polyetylen tím, že na jeho řetězce připojili kyslíkaté ketoskupiny. Takto modifikovaný polyetylen vykazuje srovnatelné tepelné a mechanické vlastnosti, působením světla se však snáze rozkládá. 

Law. K. L. et al.: Science Advances, 2020, DOI: 10.1126/sciadv.abd0288

Bauer M. et al.: Science, 2021, DOI: 10.1126/science.abi8183

Ke stažení

RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné