Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Čermáková Lenka

Mgr. Lenka Čermáková (*1988) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a nyní zde pokračuje v doktorském studiu. V Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., se zabývá odstraňováním produktů sinic a řas a mikropolutantů adsorpcí na aktivním uhlí při procesu úpravy pitné vody.

Počet článků: 2

Mikroplastyuzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 688, 2019/12
I zdánlivě nízké koncentrace mikroplastů na odtoku z čistírny odpadních vod mohou vzhledem k ohromnému objemu vypouštěné vody vyústit v...
 

Siniceuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 430, 2018/7
Sinice, jedny z nejstarších organismů na Zemi (jejich stáří se odhaduje na 3,5 miliardy let), máme spojené s vodním květem, jehož výskyt obvykle...