Elster Josef

Doc. Ing. Josef Elster, CSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. V Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni se zabývá ekologií a ekofyziologií sinic a řas polárních oblastí. Podílel se na projektu založení vědecké infrastruktury Masarykovy univerzity v Antarktidě a byl pověřen založením české arktické vědecké infrastruktury „Stanice Josefa Svobody“ na Svalbardu.

Počet článků: 5

Příběh vzniku české arktické vědecké stanice

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 160, 2017/3
Když Norský polární institut připravoval Mezinárodní polární rok, vyzval české vědce k dlouhodobé spolupráci. Zejména v oborech mikrobiální a...
 

Život ve zmrzlém stavuuzamčeno

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 700, 2016/12
V teplotách hluboko pod bodem mrazu nemusí život nutně končit, může být jen pozastaven. Přesněji řečeno, veškerá metabolická aktivita buněk ustává....
 

Čekají je zlatá léta?

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 416, 2012/7
V posledních dvou dekádách vědce zajímá, jak probíhající klimatické změny ovlivňují rozšíření organismů, zda se budou šířit z míst, která se pro ně...
 

Jezera ostrova Jamese Rosse

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 432, 2012/7
Česká vědecká základna Johana Gregora Mendela (spravovaná Masarykovou univerzitou v Brně, viz rámeček 2 u článku Vesmír 91, 426, 2012/7) se nachází...
 

Arktida

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 292, 2007/5
Arktická oblast a vývoj její neživé i živé přírody jsou ukazateli rychlosti a intenzity globálních změn probíhajících na naší planetě. Proto se...