mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Paulíček Miroslav

Mgr. Miroslav Paulíček, (*1982) vystudoval sociologii na Filozofické fakultě UK a na Fakultě sociálních věd UK. Na Fakultě sociálních věd se zabývá sociologií umění a dějinami sociologie. Je autorem monografie Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: Sociologie vysokého a nízkého umění (Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2012).

Počet článků: 1

Může sociologie mluvit o umění?

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 394, 2012/7
Historik umění Ernst Hans Gombrich zahajuje svou dosti obecně známou knihu Příběh umění těmito větami: „Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují...