Nývlt Daniel

Doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., (*1976) vystudoval fyzickou geografii na PřF UK v Praze. Vede český antarktický vědecký program. V Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně vede vědeckou skupinu Polar-Geo-Lab a zaměřuje se na kvartérní a ledovcovou geologii, geomorfologii a paleoklimatologii. Účastnil se deseti antarktických a sedmi arktických vědeckých expedic.

Počet článků: 3

Permafrost v Antarktiděuzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 30, 2019/1
Významnou složkou zemské kryosféry je společně s ledovci a mořským ledem také permafrost, jehož chování studujeme na antarktickém ostrově Jamese...
 

Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 426, 2012/7
Česká polární stanice J. G. Mendela leží na ostrově Jamese Rosse při severovýchodním výběžku Antarktického poloostrova (obr. 2, rámeček). V jejím...
 

Jezera ostrova Jamese Rosse

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 432, 2012/7
Česká vědecká základna Johana Gregora Mendela (spravovaná Masarykovou univerzitou v Brně, viz rámeček 2 u článku Vesmír 91, 426, 2012/7) se nachází...