mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Doležal Jiří

Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., (*1975) vystudoval Přírodovědeckou fakultu JU v Českých Budějovicích. Doktorát získal na univerzitě v Sapporu. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni a na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích se zabývá biodiverzitou a ekologií horských rostlin.

Počet článků: 1

Čekají je zlatá léta?

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 416, 2012/7
V posledních dvou dekádách vědce zajímá, jak probíhající klimatické změny ovlivňují rozšíření organismů, zda se budou šířit z míst, která se pro ně...