Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Vede konkurence k růstu počtu druhů?

 |  17. 7. 2014
 |  Vesmír 93, 454, 2014/7

Konkurence o zdroj bývá často považovaná za jednu z hlavních příčin vzniku nových druhů (tzv. diverzifikace či rozrůznění). Když ovšem ti nejschopnější konkurenti ovládnou daný zdroj jako první, slabší konkurenti se nejen nestihnou rozrůznit, ale většinou ani nepřežijí. To, co známe z ekonomie i běžného života, zkoumal tým vedený Susan F. Baileyovou a Reesem Kassenem z Kanady na koloniích bakterie rodu Pseudomonas. Pozorovali, jak se chovají bakterie blízce příbuzných kmenů (tedy kmenů se stejnými ekologickými nároky) a vzdáleně příbuzných kmenů (s různými nároky) v konkurenci o zdroj potravy. Konkrétně je zajímalo, za jakých podmínek se jednotlivé bakteriální kmeny začínají rozrůzňovat v nové druhy, a kdy je naopak diverzifikace brzděna.

Kanadští výzkumníci došli k následujícím závěrům. Když byli v pokusu přítomni jen jedinci z blízce příbuzných bakteriálních kmenů, míra jejich rozrůzněnosti rostla úměrně s jejich počtem jako důsledek síly konkurence o zdroj. To je vcelku intuitivní závěr, který má svoji analogii v konkurenci firem na trhu: vícero firem využívajících podobnou technologii výroby a tedy soutěžících o tentýž zdroj bude dosahovat vysokých nákladů (cena tohoto zdroje bude vysoká) a tudíž nízkého zisku. Budou tak motivováni poohlédnout se po alternativních technologiích využívajících jiný zdroj. Toto přizpůsobení umožní soužití více různých firem zároveň.

Když však výzkumníci do pokusu přidali jedince ze vzdáleněji příbuzného kmene, závisel další scénář na tom, zda byl tento nový kmen silnější v konkurenci o zdroj a zda byl schopný diverzifikace (což výzkumníci věděli předem podle genetické výbavy daného kmene). Pokud byl nový kmen pouze silnější, ale neuměl se diverzifikovat, slabšího konkurenta vytlačil v přímé konkurenci o zdroj, ovšem bez vzniku nových druhů. Pokud však splnil obě tyto podmínky, začal se rozrůzňovat, až obsadil veškerý prostor k diverzifikaci (nikový prostor) on. Je tudíž možné, že náklady diverzifikace jsou za určitých podmínek nižší než přímá konkurence s jiným, byť slabším, kmenem. V případě, že byl nový kmen slabší a v konkurenci o zdroj neobstál, šanci na přežití měl pouze tehdy, pokud se včas stihl alespoň částečně rozrůznit. Zajímavé ovšem bylo, že když se tento slabší konkurent sám specializovat nedokázal, diverzifikaci silnějšího kmene uspíšil, a to dokonce víc, než kdyby byl v pokusu přítomen původní kmen sám při stejné hustotě jedinců, tak jako v zde popsaném prvním případě. Velký počet druhů v daném společenstvu, zdá se, podněcuje vznik ještě více druhů.

Podobnou hypotézu zformuloval Sir Ronald Aylmer Fisher v roce 1960, když se snažil vysvětlit obrovskou druhovou bohatost tropů ve srovnání s mírným pásmem. Nicméně přestože tato hypotéza dokáže vysvětlit mechanismus rychlejšího vzniku druhů v tropech, příčinu jejich počáteční velké druhové bohatosti je třeba hledat jinde. (Bailey, S. F. et al.: Proc. R. Soc. B, 280, 2013)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Irena Šímová

Marek Hudík

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné