Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Změny klimatu způsobí chaos v bankách

 |  5. 9. 2013
 |  Vesmír 92, 468, 2013/9

Půdní banky semen mají pro většinu rostlinných populací v mnoha ohledech velký význam. Jde o zásobu semen v půdě, jejichž klíčení je vlivem dormance rozloženo do několika následujících vegetačních sezon.

V mnoha případech taková semena slouží k vyrovnávání fluktuací produkce semen mezi sezonami, obnově populací po silných disturbancích a navíc jsou označována jako genetická paměť, protože uchovávají do budoucích generací genovou variabilitu. Z dormantního stavu jsou takto uložená semena probouzena vlivem působení specifických kombinací podmínek prostředí, kdy rozhodující úlohu hraje zpravidla teplota.

V prostředí, jehož podmínky omezují generativní způsob rozmnožování, jako jsou alpínské polohy, se předpokládalo, že banky semen hrají jen podružnou úlohu, případně se vůbec nevyskytují. V nepříznivých podmínkách totiž dávají rostliny přednost rozmnožování vegetativnímu. Tento obecný předpoklad však zdaleka neplatí a v poslední době se zjišťuje, že více než 50 % alpínských druhů rostlin, které vidíme růst nad zemí, existuje i v podobě semen v půdní bance. Horské polohy nad horní hranicí lesa jsou navíc známé svou vysokou vnímavostí vůči změnám prostředí. Předpokládá se, že projevy globálních klimatických změn zde budou v mnoha ohledech výraznější. Celosvětově jsou globální klimatické změny spojovány především se změnou teploty, tj. faktorem, který právě hraje klíčovou úlohu v procesu přerušení dormance.

Semena alpínských rostlin na změnu ve svém prostředí, v tomto případě zvýšení teploty, skutečně reagují změnami ve svém klíčení. Jen jejich odezva je poněkud jiná, než bychom si představovali. Zvýšená teplota půdy způsobuje překvapivě snížení celkové klíční aktivity. Celkový výsledek je způsoben druhovým zastoupením. V alpínských společenstvech totiž převažují trávy, jejichž klíčení je zvýšenou teplotou omezováno. Naopak se zde vyskytuje řada minoritních druhů, které jsou teplotou při klíčení stimulovány. Do hry ještě navíc vstupuje vliv mechanické disturbance, která může poměr klíčení jednotlivých druhů rostlin dodatečně pozměnit.

Klimatické změny tak mohou ve vyšších polohách v souvislosti s klíčením vést k významným důsledkům. Lze očekávat modifikace v kvalitativním zastoupení konkrétních druhů a posuny v jejich dominanci. Pravděpodobně se budeme muset smířit i s místní extinkcí některých druhů. Naopak jiné druhy se ve společenstvech mohou objevit nově. V půdní semenné bance totiž leží semena celé řady rostlinných druhů, která se ve společenstvu nad zemí nemanifestují a která sem byla zanesena z různých vzdáleností z okolí. Jedná se proto jak o druhy jiných (nedalekých) společenstev, tak i v omezené míře druhy exotické. Vnímavost semen v půdních bankách tak potvrzuje, že alpínská rostlinná společenstva jsou výsledkem jemné dynamické rovnováhy, která se vlivem klimatických změn zase o něco posune.

Global Change Biol. 19; DOI: 10.1111/gcb.12135

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Miroslav Zeidler

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...