Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Simon Petr

Prof. RNDr. Petr Simon, DrSc., (*1 944) vystudoval MFF UK v letech 1961–1966. Na katedře teoretické informatiky a matematické logiky na MFF UK se zabývá množinověteoretickou topologií, Booleovými algebrami a teorií ultrafiltrů.

Počet článků: 1

Tři osobnosti topologie na MFF UKuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 516, 2013/9
Na Matematicko-fyzikální fakultě působili tři pracovníci, kteří dosáhli světového ohlasu v oboru topologie. Jsou to Eduard Čech (1893–1960),...