Patočka Michal

RNDr. Michal Patočka, (*1975) vystudoval geochemii, geologii a hydrogeologii na PřF MU v Brně. Pracuje jako geolog v DIAMO, s. p., na o. z. GEAM Dolní Rožínka.

Počet článků: 2

Mlok skvrnitý

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 678, 2014/12
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je nejrozšířenějším evropským zástupcem čeledi mlokovitých. Je to obojživelník protáhlého tvaru s krátkými...
 

Heřmanovské koule, mineralogický unikát

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 469, 2013/9
Česká republika se může pyšnit unikátními nálezy nerostných útvarů oválného až kulovitého tvaru zvaných „heřmanovské koule“, jejichž lokalita se...