Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Stále nejasný původ želv

 |  5. 9. 2013
 |  Vesmír 92, 467, 2013/9

Přes mimořádné úsilí věnované studiu evoluce a systému vyšších obratlovců zůstává původ a taxonomické zařazení želv předmětem sporů.

Želvy se vyznačují kombinací vysoce odvozených a zdánlivě primitivních znaků. Jejich výrazně modifikovaná tělesná stavba neposkytuje mnoho indicií o příbuzenských vztazích k ostatním plazím řádům. Na druhou stranu jejich primitivní lebka bez spánkových jam (anapsidní) by želvy řadila na samu bázi skupiny Sauropsida, zahrnující všechny dnešní plazy (spolu s ptáky). K zániku spánkových jam však u želv došlo nejspíš druhotně a ty skoro určitě patří mezi sauropsidy (diapsidy). Dodnes však nevíme, které z jejich skupin jsou příbuzné.

Molekulární fylogenetika tady příliš nepomohla. Fylogeneze založené na různých molekulárních znacích si vzájemně odporují a většina z nich je v přímém konfliktu s těmi morfologickými. Po vyvrácení první teorie tak zbývají celkem tři možnosti: Želvy mohou být sesterskou skupinou skupiny Lepidosauromorpha, zahrnující šupinaté plazy spolu s haterií, nebo skupiny Archosauromorpha, jejímiž přežívajícími zástupci jsou krokodýli a ptáci, nebo mohou být jejich vnitřní skupinou, sesterskou samotným krokodýlům. Poslední a dosud největší publikovaná fylogeneze, která je založená na analýze kompletních genomů, podporuje blízký vztah želv a krokodýlů. Jasno však ještě nemáme ani zdaleka.

Stejně i to, kdy a jak želvy přišly ke svým krunýřům, zůstávalo záhadou. Nejstarší známou želvou byla po dlouhou dobu Proganochelys quenstedti ze svrchního triasu Německa, jejíž fosilie byly později objeveny také v Thajsku. Proganochelys, přes metr dlouhá a s dobře vyvinutým krunýřem, nám toho však o počátcích evoluce želv mnoho neřekla. Vlastně jenom to, že už počátkem druhohor byly želvy velmi podobné svým dnešním protějškům. V roce 2008 byla v Číně objetepvena fosilie vodní želvy Odontochelys semitestacea, která žila 10 milionů let před Proganochelys. Odontochelys měla břicho chráněné jednolitým břišním krunýřem (plastronem), zatímco její hřbetní krunýř (karapax) byl vyvinutý jen částečně.

Detailní analýza fosilií plaza Eunotosaurus africanus z Jižní Afriky ukázala, jaké anatomické změny mohly vést ke vzniku želvího krunýře. Eunotosaurus žil v permu, před zhruba 260 miliony lety. Objeven byl již koncem 19. století a v průběhu 20. století byl mnohými považován za předka želv. Stejně jako ony měl Eunotosaurus redukovaný počet obratlů a žeber a postrádal mezižeberní svaly. Jeho žebra byla zploštělá a tvořila podkožní krunýř. Díky triu Eunotosaurus-Odontochelys-Proganochelys máme dnes lepší představu o tom, jak mohla probíhat evoluce želvího krunýře, která trvala desítky milionů let. Je tu ovšem problém. Fylogenetické analýzy kladou eunotosaura mezi anapsidy, tedy do té skupiny plazů, o které s jistotou víme, že do ní želvy nepatří. Pokud by Eunotosaurus předchůdcem želv přeci jen byl, znamenalo by to, že se příběh jejich evoluce začal psát již v prvohorách.

Current Biology 23, 1113–1119, 2013/12

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Pavel Duda

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.
Duda Pavel

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné