Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Heřt Jiří

Prof. MUDr. Jiří Heřt (*1928) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Na Anatomickém ústavu LF UK v Plzni se zabýval morfologií a funkční adaptací pohybové soustavy.

Počet článků: 1

Přírodovědecký charakter Vesmíru

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 244, 1998/5
Vážená redakční rado, dovoluji si Vám zaslat kritickou analýzu některých, podle mého názoru závažných nedostatků ve Vesmíru, kterou jsem vypracoval...