Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Prokop Vladimír

Mgr. Vladimír Prokop (*1940) vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě v Plzni. Zabývá se dílem Zdeňka Buriana.

Počet článků: 1

BOŘIVOJ ZÁRUBA: Otisky času

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 254, 1998/5
Autor citlivě zvážil míru faktografičnosti a snahy nahradit střídmost podání poutavým textem, který svou přístupností oslovuje širší okruh čtenářů....