Straus Jiří

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., (*1954) vystudoval matematiku a tělocvik na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. V současné době pracuje na katedře kriminalistiky Policejní akademie ČR v Praze, specializuje se na kriminalistickou techniku, kriminalistické expertízy, soudní inženýrství a ve vědecké oblasti je orientován na forenzní biomechaniku.

Počet článků: 2

Daktyloskopické stopy na kůži mrtvol

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 176, 2001/3
Kořeny daktyloskopie sahají až do Babylonie, kde se hliněné destičky kromě podpisu opatřovaly i otiskem prstu. V kriminalistice se otisk palce...
 

Co lze vyčíst ze stop

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 255, 1998/5
Asi před dvaceti byli v osamělém domku na kraji vesnice zavražděni dva lidé. Vrah stavení zapálil a utekl přes čerstvě zorané pole, kde zůstaly...