Shaw Trevor

Dr. Trevor Shaw (*1928) vystudoval školu v Exeteru, na konci 2. světové války vstoupil do Královského námořnictva a větší část svého života strávil ve funkci palubního inženýra na různých válečných lodích, včetně letadlových. Zabýval se výzkumem turbín, za který mu královna udělila vyznamenání “Officer of the British Empire”. Za další technické inovace získal několik význačných britských vyznamenání. O jeskyně se zajímal od mládí a pobyt v britské vojenské základně na Gibraltaru tuto lásku prohloubil. Oč méně se na lodi mohl věnovat praktické speleologii, o to víc četl. Síť antikvářů od Středozemí přes Kapské Město, Indonézii a Austrálii jej zásobovala špatně dostupnou speleologickou literaturou. Postupně shromáždil jednu z několika největších sbírek speleologické literatury před rokem 1900 a obrovskou kolekci krasových pohlednic. Roku 1975 získal doktorát za monumentální Dějiny speleologie, které (vzhledem k důležité úloze Rakousko-uherské monarchie i Čech samotných při speleologických výzkumech) pravděpodobně vyjdou i v českém překladu. Autor je čestným členem mnoha význačných krasových institucí. Výsledky svého studia publikuje ve všech kontinentech kromě Antarktidy a Asie. Představuje tak pozoruhodný typ člověka, jakých za život potkáte jen několik, a je jedním z posledních živých exemplářů anglického “výstředního, venkovského gentlemana”. Portrét K. Saudek, 1993

Počet článků: 1

Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 263, 1995/5
Přestože se Adolf Schmidl (1802 - 1863) narodil v Čechách, většinu svého života strávil v nynějším Rakousku a Maďarsku. Učil ve Vídni a Budapešti a...