Lapáček Vlastimil

RNDr. Vlastimil Lapáček, CSc., (*1950) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK. V současné době je odborným redaktorem a v entomologii bádá již jen soukromě.

Počet článků: 1

Cesta do hlubin kaktusářovy duše

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 699, 2001/12
Kdo je kaktusář? Bez nadsázky by se dal parafrázovat bonmot o taxonomech – kaktusářem je ten, kdo se za kaktusáře považuje. Do této zcela speciální...