Žaloudík Jan

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., (*1954) vystudoval Lékařskou fakultu v Brně. Zabýval se nádorovou imunologií a experimentální imunoterapií nádorů ve Velké Británii a v USA. Trvale pracuje jako onkochirurg v Masarykově onkologickém ústavu a v Univerzitním onkologickém centru. Je děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Počet článků: 2

Onkoklipy

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 16, 2004/1
Byli jsme osloveni, abychom uvedli nepříliš květnatá odborná pojednání o problematice zhoubných nádorů. V současném světě, který má v oblibě...
 

Devitalizace nádorů

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 668, 2001/12
V liběchovském Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd vznikla zásluhou již zemřelého K. Fortýna a nynějšího vedoucího laboratoře...