Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Toušek Jiří

Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., (*1938) vystudoval fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Na katedře makromolekulární fyziky téže fakulty se zabývá fotoelektrickými jevy v polovodičích.

Počet článků: 3

Organická fotovoltaika

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 508, 2012/9
Sluneční články, jejichž výroba je tak snadná jako tisk novin, jsou tak ohebné, že je možné smotat je do role, a přitom levné. To je perspektiva,...
 

Ad Jak ekologicky zlikvidovat vysloužilé solární články?

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 664, 2001/12
Pokusím se odpovědět na první dotaz M. Sluky, který se týká technologie slunečních článků, a omezím se na články z krystalického křemíku, jež jsou...
 

Elektřina ze Slunce

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 672, 2000/12
Ve fosilních palivech se po miliony let akumulovala energie slunečního záření. Z tohoto akumulátoru lze energii odebírat, ale nelze ho znovu...