Růžička Vlastimil

RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., (*1953) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Entomologickém ústavu AV ČR se v rámci studia ekologie pavouků věnuje i výzkumu kamenitých sutí.

Počet článků: 2

První kroky podzemní evoluce pavouků

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 153, 2000/3
Nejstarší doklady o výskytu bezobratlých živočichů na souši pocházejí z období ordoviku. Tak jako osídlovali bezobratlí všechna stanoviště na...
 

Podzemní led v kamenných sutích

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 397, 1998/7
Středně velké a malé formy zemského povrchu hrají v ekosystémech důležitou roli. V mikroklimatických podmínkách jednotlivých stanovišť způsobují...