Syková Eva

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., (*1944) vystudovala Lékařskou fakultu UK v Praze. Je ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR, vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK a Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad. Věnuje se výzkumu onemocnění mozku a míchy, stárnutí, transplantacím a kmenovým buňkám. Za tuto práci obdržela řadu cen včetně ceny AV ČR a je členkou Academia Europaea.

Počet článků: 1

Klonování reprodukční a terapeutické

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 127, 2000/3
Úspěchy v klonování (narození klonované ovce, myši a skotu po přenosu jádra somatické buňky do oocytu, jehož chromozomy byly odstraněny) vzbudily...