Uhlířová Hana

Ing. Hana Uhlířová, CSc., (*1946) vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti se na pracovišti v Jílovišti-Strnadech zabývá vlivem cizorodých látek z prostředí na stav lesních ekosystémů, zejména sleduje poškození lesních dřevin imisemi.

Počet článků: 1

Sůl nad zlato, ale ne v lesních porostech podél silnic

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 246, 2007/4
Chlor do lesního ekosystému vstupuje jednak ze zdrojů přírodního původu, tj. srážkami z oceánů (viz Vesmír 72, 368, 1993/7), jednak ze zdrojů...