Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Uvedení Evropanů do Evropy skrze jejich jazyk

Z pohledu euročeštiny
 |  14. 2. 2008
 |  Vesmír 87, 129, 2008/2

Na prahu 21. století stojí každý z evropských jazyků před otázkou svých celoevropských souvislostí a své budoucí existence v novém, mnohem náročnějším prostředí. Evropské jazyky po staletí vykazovaly – na rozdíl od svých dosti často lhostejných mluvčích – značnou míru vzájemné solidarity, o níž se evropským politikům a sociofuturologům může jenom snít, a díky této solidaritě již dávno vybudovaly svou vlastní, totiž jazykovou, „eurounii“ neboli evropský lingvoareál.

Když se tímto euroareálem zabývají vědci na Západě, zanedbávají namnoze slovanštinu jako klíčový most mezi evropským Západem a Východem, obzvláště pak její lidský a ještě více její etický rozměr. Na tento most jsme vstoupili díky češtině a díky ní jsme se ocitli v lepší situaci než tito slavní profesionálové, obětující světu vědění celý svůj život.

Jde totiž především o to, že by povědomí Evropy a její jazykové solidarity nemělo být výsadou nějakého exkluzivního klubu profesionálů, nýbrž mnohem více majetkem všech Evropanů… A zde znalost češtiny znamená nepochybnou výhodu, pokud o takovou výhodu stojíme. Stačí totiž pobýt několik let v zámoří, a naše česká komunikace (a samozřejmě i její teorie) vezme za své. No a kolik generací je potřeba, aby tato amerikanizace jazyka a ducha dorazila i do Evropy? Nevezme za své i u nás doma?

S údivem pohlížíme na světové osobnosti, jako je M. Allbrightová či třeba M. Navrátilová, proč vedle angličtiny, použitelné kdekoliv ve světě, nejen česky mluví (viz či spíše slyš „Plovárnu“ Marka Ebena), ale evidentně mají ze své češtiny radost, a dokonce jsou na ni hrdé. Protože jsou to veteránky světových kolbišť, troufám si říci, že o univerzálním smyslu češtiny vědí víc než našinec, který takovou zkušenost nemá.

V tomto stručném uvedení si naši (třeba jen potenciální) zájemci o češtinu mohou ověřit, že český (a slovanský) kontext nabízí vlastně ideální rámec k pochopení samotné podstaty evropského jazykového společenství, skládajícího se sice z pouhých 23 oficiálních jazyků, ve skutečnosti ale z 35 základních jazyků. Jejich počet lze ještě zdvojnásobit, chcemeli se vyvarovat omylů pozorovatelů, pro něž existují jen jazyky „vyvolené“.

Naši čtenáři tedy budou mít možnost poznat, proč je třeba na euroareál pohlížet především jako na bohaté a různorodé jazykové prostředí, a proč tedy má být náležitá pozornost věnována všem jazykům a díky nim i základům ekologie jazyka jako nedílné součásti ekologie ducha.

Vítejte v kouzelném jazykovém světě skoro nejmenšího kontinentu, který s takovou něhou nazýváme Evropa!

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Jiří Marvan

Prof., PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., (*1936) vystudoval češtinu a ukrajinštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Roku 1963 odešel do zahraničí, kde působil na univerzitách v Uppsale, Stockholmu, Oregonu, Kalifornii, Pensylvánii a Melbourne. V letech 1994–1997 byl prvním českým velvyslancem v Řecku. Dnes přednáší na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně a na Karlově univerzitě v Praze. Jeho četné publikace se týkají hlavně slavistiky a baltistiky v širším evropském kontextu. Námětem řady jeho odborných a publicistických prací je „lingvoekologie“ – řeč jako prostředí, jeho ochrana a záchrana.

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné