Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Eseje o jazyce

Jsou jazykové znalosti vrozené?

Filip Smolík | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 324, 2010/5

V druhé polovině padesátých let přišel Noam Chomsky s myšlenkou, že důležité části znalosti jazyka jsou vrozené. Tato myšlenka do jisté míry...

Kdo je intelektuál

František Štícha | 11. 3. 2010 | Vesmír 89, 201, 2010/3

Když jsem se kdesi setkal s tím, že jistá vzdělaná a mediálně známá dáma byla označena za naši nejvýznamnější intelektuálku, začalo mne toto slovo...

Bílkovina, protein, polypeptid aneb O terminologické synonymii

František Štícha | 10. 9. 2009 | Vesmír 88, 589, 2009/9

Nejen běžný jazyk, ale i jazyk odborný užívá běžně v mnoha případech domácího a cizího slova jako absolutních pojmových synonym, tj. slov zcela...

Důchodce aneb O podstatě člověka

František Štícha | 9. 4. 2009 | Vesmír 88, 272, 2009/4

Zpráva z tisku: „Devětašedesátiletá důchodkyně J. H. nedala při jízdě na kole přednost taktéž cyklistce, jedenáctileté M. Š. z Rychnova nad...

Česko svůj oficiální anglický překlad má. Už 16 let!

Pavel Krejčí | 13. 3. 2009 | Vesmír 88, 200, 2009/3

Rok 2008 byl u české veřejnosti spjat nejen s osmičkovými výročími, tj. s minulostí (tu slavnou, jindy zas bolestnou), ale také s politickým úkolem...

O pojmech, slovech a slovíčkaření

František Štícha | 15. 1. 2009 | Vesmír 88, 63, 2009/1

Budeme-li se alespoň trochu soustavně a s jistou dávkou logické argumentace zabývat otázkou, co je to pravda, budeme si nejspíš počínat...

O svobodě a odpovědnosti v jazyce

Václav Cvrček | 15. 1. 2009 | Vesmír 88, 62, 2009/1

Nad dopisy čtenářů, které mi poskytla redakce po uveřejnění čtyř fejetonů v tomto časopise, 1) jsem si uvědomil, že nejprovokativnější v otázce...

Je evoluce plynulá?

František Štícha | 4. 12. 2008 | Vesmír 87, 889, 2008/12

Ve skvěle napsané populárněnaučné knížce o zamrzlé evoluci 1) její autor mnohde ve vtipných glosách účelně žertuje na různá témata a když vykládá...

Je jazyková regulace potřeba?

Václav Cvrček | 6. 11. 2008 | Vesmír 87, 811, 2008/11

Asi každý z nás, když nastoupil do školy, se sám sebe ptal, proč je potřeba zachovávat všechna ta pravopisná pravidla a zákonitosti spisovného...

Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

Václav Cvrček | 9. 10. 2008 | Vesmír 87, 729, 2008/10

Často slýcháme nebo čteme v lingvistických textech o jazykových „problémech“, které je třeba „řešit“. V českém prostředí, v němž vládne tzv....