Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Breidbach Olaf

* *

Počet článků: 2

Haeckelovy dopisy do Čech

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 146, 2008/3
Sbírka korespondence Ernsta Haeckela čítá 39 220 dopisů (v sedmi jazycích) a zahrnuje jak dopisy posílané Haeckelovi, tak jeho odpovědi. Je...
 

Vzdoropapež

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 712, 2005/12
Nová přirozenost světa, která zachycuje život v obrazech, je především „na pohled“. To, co vidíme z auta nebo na místech stále více organizovaného...