Matfyz_pivo

Ing. Zdeněk Prouza, CSc.

Ing. Zdeněk Prouza, CSc., (*1940). V roce 1962 absolvoval tehdejší Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT. Odborně se zaměřil na problematiku neutronové aktivační analýzy a později dozimetrie neutronů směsných polí. Podílel se na organizaci národních a mezinárodních porovnání v oblasti havarijní dozimetrie neutronů. Po roce 1989 nejprve pracoval v Centru hygieny záření v Praze, kde se věnoval zejména dozimetrii zevního ozáření se zaměřením na radiační ochranu a havarijní připravenost. Po spojení systému radiační ochrany s jadernou bezpečností v roce 1995 pracoval 10 let ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. V roce 2005 se vrátil na původní pracoviště, do dnešního Státního ústavu radiační ochrany, kde se nejdříve věnoval opět problematice radiačního monitoringu a havarijní připravenosti. Vedl výzkumný projekt zaměřený na problematiku radiologického terorismu. Nyní působí jako poradce ředitele.

Počet článků: 1

Veřejnost a rizika jaderné energetiky po Fukušimě

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 50, 2012/1
Obavy z možnosti významných havárií energetických jaderných reaktorů provázely jejich výstavbu od samého počátku. Jedním z prvních pokusů odhadnout...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné