Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Filipp Dominik

RNDr. Dominik Filipp, CSc., (*1964) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. V Laboratóriu imunobiológie v Ústave molekulárnej genetiky AV ČR, v. v. i., sa zaoberá molekulárnymi a bunkovými mechanizmami imunitných odpovedí. Prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe.

Počet článků: 1

Imunita a toleranciauzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 224, 2013/4
Život na Zemi predstavuje obrovský ekosystém organizmov žijúcich v rovnováhe a harmónii. Táto harmónia je však iba zdanlivá, pretože v reálnom...