Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Dobeš Jan

Mgr. Jan Dobeš (*1987) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Prahe, kde je v súčasnosti postgraduálnym študentom. V rámci svojho doktorandského štúdia sa v Laboratóriu imunobiológie v Ústave molekulárnej genetiky AV ČR, v. v. i., zaoberá imunitnými mechanizmami centrálnej a periférnej tolerancie.

Počet článků: 1

Imunita a toleranciauzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 224, 2013/4
Život na Zemi predstavuje obrovský ekosystém organizmov žijúcich v rovnováhe a harmónii. Táto harmónia je však iba zdanlivá, pretože v reálnom...