Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Sajdlová Zuzana

Mgr. Zuzana Sajdlová, Ph.D., (*1988) vystudovala biologii ekosystémů na  Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích se nadále zabývá ekologií vodních obratlovců.

Počet článků: 4

Sledování ryb od stoluuzamčeno

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 36, 2020/1
Tak vypadá blízká budoucnost. Analýza environmentální DNA při studiu vodních ekosystémů je na dosah díky nové metodě metabarkodingu eDNA.
 

Velryby táhnou na severuzamčeno

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 710, 2016/12
Pod vlivem atmosférických a hydrologických změn [1] posouvají mnohé mořské organismy hranice svého výskytu. Mění se areály1 a druhová složení...
 

Na „nose“ má mořskou houbu

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 218, 2013/4
Používání nástrojů ve světě zvířat bylo dosud pozorováno u deseti druhů primátů a asi třiceti druhů ptáků. U jiných savců, jako jsou například...
 

Zvuky z hlubin oceánů

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 678, 2006/11
Já, vorvaň Vorvani tráví většinu dne potápěním za potravou. Jen málo živočichů se dokáže po nořit do tak velkých hloubek a jen několik savců může v...