doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.

Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc., (*1955) vystudoval MFF UK, kde také v současnosti působí. Na katedře fyziky kondenzovaných látek se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučenin lanthanoidů, uranu a dalších aktinoidů, tenkých vrstev, a hydridy kovů.

Počet článků: 1

Kovy jako „skladiště“ vodíkuuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 235, 2013/4
Perspektiva postupného vyčerpání fosilních paliv vedla ke stimulaci výzkumných odvětví, která se zabývají problémem alternativních zdrojů a...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné