Michalcová Alena

Ing. Alena Michalcová, Ph.D., (*1982) vystudovala magisterský obor chemie a technologie materiálů a poté doktorský obor metalurgie na VŠCHT Praha. V současné době pracuje na VŠCHT Praha, kde se kromě výuky a výzkumu věnuje i popularizaci vědy (finalistka FameLab 2011, spolupráce na evropském projektu Chemistry is all around us, http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/CIAAU).

Počet článků: 1

Je chemická ochrana dřeva vždy jeho ochranou?uzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 220, 2013/4
Dřevo bylo a stále ještě je široce využívaným materiálem díky řadě předností. Patří mezi ně například nízká hustota a relativně vysoká pevnost,...