RNDr. Jan Koláček, CSc.

RNDr. Jan Koláček, CSc., (*1949) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zabývá infračervenou spektroskopií supravodivých látek s cílem určit efektivní hmotu supravodivých vírů.

Počet článků: 3

Obtížná cesta k srozumitelnosti

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 581, 2022/9
Fyzikální zákony, kterými se řídí svět kolem nás, dobře popisuje Schrödingerova rovnice. Tu však ne každý dokáže pochopit. Ale fyzika by měla být...
 

Záporná absolutní teplota a politikauzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 780, 2021/12
Můj kamarád mi při obecné debatě o politicích nadhodil, že i někteří fyzikové říkají nesmysly. Uvedl příklad: „Záporná absolutní teplota – co je...
 

Jsme svědky velkého třesku nově vznikajícího vesmíru?uzamčeno

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 371, 2019/6
Již Stanislav Lem uvažoval o emulaci mozku na počítači, se vznikem umělé inteligence se začalo spekulovat o superinteligenci, představivost nemá meze.
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné