Fusek Josef

Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., (*1945) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové vede katedru toxikologie. Zabývá se experimentální farmakologií a toxikologií.

Počet článků: 1

Zbraně, které nezabíjejí

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 156, 2003/3
V celém světě vzrůstá agresivita, přibývá teroristických činů. Boj proti terorizmu a kriminalitě se stává celosvětovým problémem. V roce 2001...