Bouchal Zdeněk

Doc. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr., (*1958) studoval optiku na PřF Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduálně numerické metody na VUT v Brně a MFF UK v Praze. Na katedře optiky PřF UP Olomouc se věnuje optické fázové konjugaci, šíření nedifrakčních svazků a pulzů a světelným vírům.

Počet článků: 1

Světelné víry

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 152, 2003/3
Víry vznikají ve volné přírodě přirozeným způsobem a vyskytují se v rozmanitých formách. Máme zkušenosti s víry způsobenými prouděním...