Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, DrSc., (*16. 8. 1922 v Kladrubech, † 26. 10. 2004 v Praze) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Spolu s J. Langmeierem zpracoval monograficky koncept psychické deprivace v dětství. Zabýval se výzkumem dětí se specifickými poruchami učení i chování a studiem dětí vyrůstajících v nepříznivých podmínkách. Po více než 30 let sledoval vývoj dětí, pocházejících z rizikových podmínek (nechtěné děti, děti z dětských domovů a vesniček SOS, děti svobodných matek aj.). Z jeho díla zmiňme například knihy Dyslexie (1988), spolu s J. Langmeierem Výpravy za člověkem (1981), Počátky našeho duševního života (1986), Praxe dětského psychologického poradenství (1991), Nadělje není v kouzlech (Portál, Praha 1999, rozhovory J. Jandourka, M. Elblové a H. Chvátalové s Z.M.), spolu se Z. Dytrychem Krizová situace v rodině očima dítěte (2002), spolu s M. Pokornou a P. Kargrem Rodičům na nejlepší cestu (2004), Psychologické eseje (2004).

Počet článků: 2

Resilience

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 46, 2005/1
Ve své kariéře dětského psychologa jsem měl spolu se svými kolegy a přáteli tři zvláštní příležitosti. Dvacet let jsem vyšetřoval děti vyrůstající...
 

Kolébka učení o psychické deprivaci

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 346, 2001/6
V roce l950 jsem byl jako psycholog přijat do pražského Sociodiagnostického ústavu. Jeho jméno asi málokdo vůbec kdy zaslechl a o jeho pracovním...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné