Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Emanuel Rádl – třetí výročí

(Ad P. Jerie, Vesmír 83, 593, 2004/10)
 |  15. 12. 2004
 |  Vesmír 83, 665, 2004/12

Poté, co vyšly články o E. Rádlovi – nedávno od Pavla Jerieho, předloni (Vesmír 81, 688, 2002/12) od Tomáše Hermanna – a dříve, než bude v příštím roce na chystané konferenci zevrubně probrán a zhodnocen Rádlův myšlenkový odkaz, považuji za účelné připomenout E. Rádla jako entomologa. Dnes je Rádl zmiňován jako biolog, fyziolog a zoolog bez bližšího upřesnění okruhu jeho zájmů v těchto „konkrétních“ vědách.

Třicetiletý Rádl stál v roce 1904 u zrodu České společnosti entomologické, která letos slaví sto let od založení. Působil také v redakční radě Časopisu České společnosti entomologické – Acta Societatis Entomologicae Bohemiae, jednoho z nejstarších vědeckých časopisů u nás, který letos pokračuje 101. ročníkem pod názvem European Journal of Entomology. V redakční radě tohoto entomologického časopisu působil Rádl až do r. 1911. V první redakční radě se sešli přední čeští entomologové, předsedou byl profesor František Klapálek, zakladatel Společnosti, vynikající entomolog a popularizátor (přeložil do češtiny Darwinovo dílo O vzniku druhů). Dále v redakční radě spolu s Rádlem působili: páter A. Kubes, provinciál řádu kapucínů a zasvěcený amatérský hymenopterolog (znalec blanokřídlého hmyzu), Napoleon M. Kheil, majitel a profesor soukromé obchodní školy, profesí filolog, který se studiu motýlů věnoval ze záliby, a konečně odborný učitel Antonín Wimmer (resp. Vimmer), zakladatel české (a československé) školy dipterologické (nauky o dvoukřídlých).

Podrobněji je o Rádlovi jako entomologovi pojednáno v Seznamu biografií československých entomologů od Zdeňka Kolešky (pokračování 12, Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV 26, 434–435, 1990), kde jsou také uvedeny odkazy na Rádlovy entomologické práce. Pro představu uvádím jen dva články, které vyšly v Časopise České společnosti entomologické: Spory o duši zvířat (2, 61–70, 1905) a Étude sur les yeux doubles des Arthropodes – O dvojitých očích u hmyzu (3, 50–60, 1906). Zatímco druhý text je prostou popisnou prací, první, přehledová práce (dnes bychom použili označení review) napovídá o budoucím převažujícím zájmu E. Rádla o obecné otázky. Proč Rádl tak záhy opustil témata vlastní popisné nebo experimentální biologie, aby se místo „reálné“ vědě věnoval psaní o vědě a filozofii, to je téma pro historiky a Rádlovy hodnotitele.

Ke stažení

O autorovi

Ivan Hrdý

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá bioracionálními insekticidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: hrdy@uochb.cas.cz)

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné