Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 7. 1995
 |  Vesmír 74, 418, 1995/7

Společnost přátel stromů.

V učené společnosti francouzské podal nedávno pan Cacheux zprávu o účelu "Společosti přátel stromů – la Société française des Amis des arbres". Spolek tento založen byl v Nizze Jeannelem a má starati se o sázení stromů nejen ve Francii, ale i v koloniích. Společnosti předsedá Demontzey, jehož hlavní péče obrácena jest ku zalesnění hor, aby předešlo se povodním způsobujícím škodu 80 milionů fr. ročně. V jediném departmentu Audeském způsobeny r. 1891 škody v úhrnné sumě 17 milionů franků. Již v roce 1893 byly škody menší, ačkoli deště byly právě tak vydatny jako r. 1891, což dlužno přičítati zalesnění mnohých výšin. Aby se předešlo škodám povodněmi způsobeným, musí stát vysázeti stromy as na 260.000, ha což státi bude 160 milionů fr. Společnost přátel stromů chce pěstovati i stromy cizí, aby se semena později kupovati nemusila v cizině, i zřizovati parky na místech příhodných. Zároveň rozesílá se zdarma Bulletin všem duchovním i učitelům, kteří se stali členy a zavázali se ročně alespoň 5 stromů zasaditi. Společnost zasadila doposud 600.000 stromů, daleko méně než-li americký spolek Arbor Day (svátek stromů), který honositi se může pěknou sumou 300 milionů vysázených stromů. Jak málo ještě vykonáno u nás i v samém okolí hlavního města! Sp.

Vesmír 1. června 1895, str. 192

O petroleji na povrchu zemském.

Když v měsíci dubnu r. letošního cena petroleje ku podivu stoupla skoro o polovici dosavadní ceny, a to usnesením americké Standard-Oil-Company, která chtěla s ruskou společností petrolejovou v Baku uzavříti společnou úmluvu, kterou by upoutána byla téměř polovice světa, obrácena opět všeobecná pozornost na svítivo, jehož objevení na trhu životním učinilo v osvětlení domácím takový přerat, že snad většího nelze si ani mysleti.

Nejen že hospodářství dán tím zcela jiný směr, neboť objevením petroleje hospodář byl přinucen vzdáti se téměř úplně nad míru výnosného pěstění olejnatých semen – jako řepkových a jiných – nýbrž i celá naše domácnosť, ba částečně i veřejnosť, pokud se týče osvětlení, od základu tím jest změněna, tak že od té chvíle potrolej vnikl i do takových chatrčí, které – alespoň v některých končinách, bohatých na dřevo smolnaté – večer osvětlovaly se jen domácí loučí [...]

Vesmír 1. července 1895, str. 206

Stáří naší země.

Co všecko by člověk přece rád věděl? Otázka, jak stará jest naše oběžnice, objevuje se nám, vycházíme-li od té zásady. že hmota jest věčná, jako se dnes všeobecně za to má v témž světle, jako kdyby se někdo tázal, jak staré jest stvoření. Přes to přese vše zabývaly se otázkou tou myslící hlavy v Anglii a zabývají se jí až dosud,[...] Jeden z prvních, kterému podobná myšlenka tanula na mysli, byl slovutný konkurrent Darwinův, Alfred Russel Wallace [...]

Vesmír 1. července 1895, str. 216

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Sirovodík chrání spermie mužů

Sirovodík chrání spermie mužů audio

Jaroslav Petr  |  18. 7. 2022
Samci savců včetně mužů si ve varlatech vyrábějí toxický plyn. S jeho pomocí chrání spermie před poškozením v nepříznivých podmínkách.
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné