Aktuální číslo:

2023/9

Téma měsíce:

Vzory

Obálka čísla

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 7. 1995
 |  Vesmír 74, 418, 1995/7

Společnost přátel stromů.

V učené společnosti francouzské podal nedávno pan Cacheux zprávu o účelu "Společosti přátel stromů – la Société française des Amis des arbres". Spolek tento založen byl v Nizze Jeannelem a má starati se o sázení stromů nejen ve Francii, ale i v koloniích. Společnosti předsedá Demontzey, jehož hlavní péče obrácena jest ku zalesnění hor, aby předešlo se povodním způsobujícím škodu 80 milionů fr. ročně. V jediném departmentu Audeském způsobeny r. 1891 škody v úhrnné sumě 17 milionů franků. Již v roce 1893 byly škody menší, ačkoli deště byly právě tak vydatny jako r. 1891, což dlužno přičítati zalesnění mnohých výšin. Aby se předešlo škodám povodněmi způsobeným, musí stát vysázeti stromy as na 260.000, ha což státi bude 160 milionů fr. Společnost přátel stromů chce pěstovati i stromy cizí, aby se semena později kupovati nemusila v cizině, i zřizovati parky na místech příhodných. Zároveň rozesílá se zdarma Bulletin všem duchovním i učitelům, kteří se stali členy a zavázali se ročně alespoň 5 stromů zasaditi. Společnost zasadila doposud 600.000 stromů, daleko méně než-li americký spolek Arbor Day (svátek stromů), který honositi se může pěknou sumou 300 milionů vysázených stromů. Jak málo ještě vykonáno u nás i v samém okolí hlavního města! Sp.

Vesmír 1. června 1895, str. 192

O petroleji na povrchu zemském.

Když v měsíci dubnu r. letošního cena petroleje ku podivu stoupla skoro o polovici dosavadní ceny, a to usnesením americké Standard-Oil-Company, která chtěla s ruskou společností petrolejovou v Baku uzavříti společnou úmluvu, kterou by upoutána byla téměř polovice světa, obrácena opět všeobecná pozornost na svítivo, jehož objevení na trhu životním učinilo v osvětlení domácím takový přerat, že snad většího nelze si ani mysleti.

Nejen že hospodářství dán tím zcela jiný směr, neboť objevením petroleje hospodář byl přinucen vzdáti se téměř úplně nad míru výnosného pěstění olejnatých semen – jako řepkových a jiných – nýbrž i celá naše domácnosť, ba částečně i veřejnosť, pokud se týče osvětlení, od základu tím jest změněna, tak že od té chvíle potrolej vnikl i do takových chatrčí, které – alespoň v některých končinách, bohatých na dřevo smolnaté – večer osvětlovaly se jen domácí loučí [...]

Vesmír 1. července 1895, str. 206

Stáří naší země.

Co všecko by člověk přece rád věděl? Otázka, jak stará jest naše oběžnice, objevuje se nám, vycházíme-li od té zásady. že hmota jest věčná, jako se dnes všeobecně za to má v témž světle, jako kdyby se někdo tázal, jak staré jest stvoření. Přes to přese vše zabývaly se otázkou tou myslící hlavy v Anglii a zabývají se jí až dosud,[...] Jeden z prvních, kterému podobná myšlenka tanula na mysli, byl slovutný konkurrent Darwinův, Alfred Russel Wallace [...]

Vesmír 1. července 1895, str. 216

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Tomáš Grim  |  5. 9. 2023
Velký rok, tedy účast v soutěži o největší počet pozorovaných druhů ptáků v daném roce, se mi v roce 2020 v ČR spíš přihodil – neplánoval jsem ho,...
Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 9. 2023
Zákeřnou rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, nedává o sobě nijak vědět. Když přijdou příznaky a lékaři stanoví diagnózu, naděje na přežití...
Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek  |  4. 9. 2023
Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...